Outsourcing IT

OUTSOURCING IT – OBSŁUGA INFORMATYCZNA FIRM

Firma Servus Comp oferuje kompleksowe usługi outsourcingowe, realizowane w zależności od specyfiki konkretnej firmy, obejmujące nadzór nad infrastrukturą IT, pomoc w doborze optymalnych rozwiązań oraz wsparcie techniczne.

Informatyka to narzędzie wspomagające procesy biznesowe, podlegające ciągłemu rozwojowi i wymagające nieustannego udoskonalania i zaangażowania wykwalifikowanego personelu do utrzymania go w ciągłej gotowości. Najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie obsługi struktur IT firmie outsourcingowej, dzięki czemu możemy się skupić się na podstawowej działalności biznesowej i obniżyć koszty zatrudnienia własnych pracowników.

Korzyści z wprowadzenia obsługi outsourcingowej:

redukcja kosztów związanych z zatrudnianiem wykwalifikowanego personelu IT
oszczędność kosztów związanych z dopasowaniem narządzi sprzętowych i softwarowych do utrzymania naszej infrastruktury IT
pewność, że informatyka firmy jest w 100% dopasowana do modelu biznesowego firmy,
gwarancja ciągłego działania infrastruktury IT
dopasowanie infrastruktury IT do obowiązujących modeli informatycznych
wprowadzenie nowoczesnych narzędzi zarówno hardware jak i software do wykorzystania w działaniach biznesowych, co z kolei przekłada się na obniżenie kosztów utrzymania stanowisk pracy
fachowe wsparcie konsultantów
długofalowa strategia informatyczna firmy
– dostęp do profesjonalnego serwisu IT
– dostęp do szkoleń i konferencji

Outsourcing nie zawsze wiąże się z całkowitą likwidacją stanowisk IT w firmie, choć oczywiście ma na celu redukcję tych stanowisk i redukcję kosztów zatrudnienia. Usługa outsourcingu może być też zawężona do określonego segmentu informatyki w firmie uzupełniając dział IT np.: obsługa macierzy, obsługa łączy informatycznych, zapewnienie dostępu do szybkiej usługi serwisowej, help-desk dla końcowych użytkowników stanowiskowych itd. Jest to też w pewnym sensie dywersyfikacja zasobów ludzkich na określonym poziomie wiedzy, co nie jest bez znaczenia w nieustannie rozwijającej się dziedzinie jaką jest informatyka.

cennik-outsourcing1

SKONTAKTUJ SIĘ
Z NASZYM DORADCĄ

48 12 631 91 22

biuro@servus-comp.pl

NAPISZ DO NAS

ZOBACZ NASZE PROJEKTY:

Przejdź do projektów