AUDYT MIEJSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ w Bielsku–Białej na zlecenie Prezydenta Miasta Bielsko – Biała

Audytorzy Servus Comp Data Security wykonali kolejny audyt. Zlecenie dotyczyło sprawdzenia wymagań i zaleceń KRI i obejmowało:

  • Audyt weryfikujący poziom spełnienia w sieci szerokopasmowej Urzędu Miejskiego  w Bielsku-Białej  wymagań Ministra Cyfryzacji dotyczących kontroli realizacji postanowień Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), z uwzględnieniem postanowień Ustawy o Ochronie Danych Osobowych wraz z rozporządzeniami, wymaganiami normy PN ISO/IEC 27001:2014 w kontekście zapisów Prawa Telekomunikacyjnego poprzez  wykonanie testów penetracyjnych infrastruktury ICT miejskiej sieci szerokopasmowej w serwerowniach i na wybranej próbie punktów dystrybucyjnych.
  • Efektem finalnym prac audytorskich w Bielsku – Białej było sporządzenie raportu zawierającego wyniki testów penetracyjnych, analiz w zakresie bezpieczeństwa ochrony danych, stanu zabezpieczeń fizycznych, technicznych i organizacyjnych pod kątem zachowania właściwego poziomu dostępności, integralności, poufności, ciągłości działania itd.

Projekt „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała” został zrealizowany przez Urząd Miasta Bielsko–Biała przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Miejska Sieć Szerokopasmowa w Bielsku – Białej w statystyce
Długość wybudowanej sieci szkieletowej 57,01 km
Systemy bezpieczeństwa sieci szkieletowej 2 szt.
Długość sieci dostępowej – w tym LAN 5439 km
Węzły dostępowe 192 szt.
Urządzenia dostępowe 29 szt.

 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi audytorami w celu omówienia zagadnień związanych z ochroną danych osobowych.

SKONTAKTUJ SIĘ
Z NASZYM DORADCĄ

48 12 631 91 22

biuro@servus-comp.pl

NAPISZ DO NAS

Zobacz nasze inne realizacje:

Przejdz do realizacji